Lesní pozemky

Při prodeji lesa je důležité se seznámit se skutečným stavem vašeho majetku. Prvotní údaje vycházející z LHO (lesních hospodářských osnov) je nutné porovnat se skutečným stavem. Na základě venkovního šetření a posouzení je možné stanovit tržní cenu vašeho majetku v místě a čase obvyklou. Při venkovním posouzení je brán zřetel na zdravotní stav, dostupnost (poloha a přístupnost z lesních cest) a kvalitu jednotlivých dřevin. Při vlastním prodeji je nutné mít zajištěné všechny potřebné podklady pro úspěšný prodej a zápis do katastru nemovitostí. Pro podání daňového přiznání pro výpočet daně z převodu nemovitostí je nutné mít zpracovaný znalecký posudek. Výsledná daň pak činí 4% z vyšší ceny (odhadní nebo prodejní). Daňová povinnost je dle platné legislativy na kupujícím.
Veškeré tyto kroky při využití našich služeb vyřizujeme za Vás!

Výměra lesa

stáří lesa

kvalita lesa

dřevní zásoba

plošné zastoupení jednotlivých dřevin (listnaté, jehličnaté stromy)

zdravotní stav porostů

terén

lokalita

Kontaktujte nás

Mám zájem o prodej lesního pozemku(majitel-číso parcely-katastrální území)